รังผึ้ง แฟนคอยล์ DAIKIN

รังผึ้ง แฟนคอยล์ DAIKIN

9,465 บาท

(KSPN-103-D1-259) (D1-DAIKIN)
รุ่น FHNQ36NV2S
P/N : 4022337

9,465 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-259) (D1-DAIKIN)
รุ่น FHNQ36NV2S
P/N : 4022337
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง