รังผึ้ง แฟนคอยล์ DAIKIN

รังผึ้ง แฟนคอยล์ DAIKIN

6,935 บาท

(KSPN-103-D1-277) (D1-DAIKIN)
รุ่น FHQG48EV2S
P/N : 4016589

6,935 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-277) (D1-DAIKIN)
รุ่น FHQG48EV2S
P/N : 4016589
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง