รังผึ้ง แฟนคอยล์ DAIKIN

รังผึ้ง แฟนคอยล์ DAIKIN

33,115 บาท

(KSPN-103-D1-290) (D1-DAIKIN)
รุ่น AFD08JYH
P/N : R3090078

33,115 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-290) (D1-DAIKIN)
รุ่น AFD08JYH
P/N : R3090078
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง