รังผึ้ง แฟนคอยล์ DAIKIN

รังผึ้ง แฟนคอยล์ DAIKIN

37,845 บาท

(KSPN-103-D1-296) (D1-DAIKIN)
รุ่น AFD 13KAY1
P/N : R3090179-1S

37,845 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-296) (D1-DAIKIN)
รุ่น AFD 13KAY1
P/N : R3090179-1S
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง