รังผึ้ง แฟนคอยล์ DAIKIN

รังผึ้ง แฟนคอยล์ DAIKIN

35,695 บาท

(KSPN-103-D1-340) (D1-DAIKIN)
รุ่น AFVP13KAY1
P/N : R3090167-1S

35,695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-340) (D1-DAIKIN)
รุ่น AFVP13KAY1
P/N : R3090167-1S
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง