(รหัสสินค้า : 075011) รังผึ้ง แฟนคอยล์ FC 600 ขนาด 16000-20000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 075011) รังผึ้ง แฟนคอยล์ FC 600 ขนาด 16000-20000 บีทียู

1,915 บาท

(KSPN-075-11-203) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
หน้ากว้าง 8 นิ้ว ยาว 29.5 นิ้ว หนา 2.5 นิ้ว (3R)

Placeholder

1,915 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-11-203) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
หน้ากว้าง 8 นิ้ว ยาว 29.5 นิ้ว หนา 2.5 นิ้ว (3R)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง