(รหัสสินค้า : 075085) รังผึ้ง แฟนคอยล์ FCC 25 ขนาด 25000-28000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 075085) รังผึ้ง แฟนคอยล์ FCC 25 ขนาด 25000-28000 บีทียู

3,025 บาท

(KSPN-075-11-304) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
รังผึ้ง แฟนคอยล์ FCC 800 (รุ่น 800 มอก.)
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 42 นิ้ว หนา 3R

Placeholder

3,025 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-11-304) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
รังผึ้ง แฟนคอยล์ FCC 800 (รุ่น 800 มอก.)
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 42 นิ้ว หนา 3R

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง