(รหัสสินค้า : 075094) รังผึ้ง แฟนคอยล์ FCC 33-38 ขนาด 44000-48000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 075094) รังผึ้ง แฟนคอยล์ FCC 33-38 ขนาด 44000-48000 บีทียู

4,110 บาท

(KSPN-075-11-503) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
รังผึ้ง แฟนคอยล์ AK 1600 รุ่นใหม่
รังผึ้ง แฟนคอยล์ FCC 1200 (รุ่น 1200 มอก.)
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 57.5 นิ้ว หนา 3R

Placeholder

4,110 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-11-503) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
รังผึ้ง แฟนคอยล์ AK 1600 รุ่นใหม่
รังผึ้ง แฟนคอยล์ FCC 1200 (รุ่น 1200 มอก.)
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 57.5 นิ้ว หนา 3R

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง