(รหัสสินค้า : 075087) รังผึ้ง แฟนคอยล์ FCC 41 ขนาด 44000-48000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 075087) รังผึ้ง แฟนคอยล์ FCC 41 ขนาด 44000-48000 บีทียู

5,565 บาท

(KSPN-075-11-504) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
รังผึ้ง แฟนคอยล์ FCC 1600 (รุ่น 1600 มอก.)
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 57.5 นิ้ว หนา 4R

Placeholder

5,565 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-11-504) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
รังผึ้ง แฟนคอยล์ FCC 1600 (รุ่น 1600 มอก.)
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 57.5 นิ้ว หนา 4R

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง