(รหัสสินค้า : 075039) รังผึ้ง แฟนคอยล์ FF 19 ขนาด 25000-28000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 075039) รังผึ้ง แฟนคอยล์ FF 19 ขนาด 25000-28000 บีทียู

2,260 บาท

(KSPN-075-11-306) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 30.5 นิ้ว หนา 4R

Placeholder

2,260 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-11-306) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 30.5 นิ้ว หนา 4R

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง