(รหัสสินค้า : 075017) รังผึ้ง แฟนคอยล์ FN 1200 ขนาด 33000-38000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 075017) รังผึ้ง แฟนคอยล์ FN 1200 ขนาด 33000-38000 บีทียู

3,420 บาท

(KSPN-075-11-402) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์ AK 1200 รุ่นใหม่
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 57.5 นิ้ว หนา 2.5 นิ้ว (2.5R)

Placeholder

3,420 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-11-402) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์ AK 1200 รุ่นใหม่
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 57.5 นิ้ว หนา 2.5 นิ้ว (2.5R)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง