(รหัสสินค้า : 075015) รังผึ้ง แฟนคอยล์ FN 600 ขนาด 16000-20000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 075015) รังผึ้ง แฟนคอยล์ FN 600 ขนาด 16000-20000 บีทียู

1,950 บาท

(KSPN-075-11-205) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
รังผึ้ง แฟนคอยล์ AK 600 รุ่นใหม่
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว หนา 2.5 นิ้ว (3R)

Placeholder

1,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-11-205) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
รังผึ้ง แฟนคอยล์ AK 600 รุ่นใหม่
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว หนา 2.5 นิ้ว (3R)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง