รังผึ้ง แฟนคอยล์ PANASONIC

รังผึ้ง แฟนคอยล์ PANASONIC

5,970 บาท

(KSPN-103-P1-170) (P1-PANASONIC)
รุ่น  CS-PN18SKT
P/N : CWB30C4991

5,970 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-P1-170) (P1-PANASONIC)
รุ่น  CS-PN18SKT
P/N : CWB30C4991
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง