รังผึ้ง แฟนคอยล์ PANASONIC

รังผึ้ง แฟนคอยล์ PANASONIC

10,365 บาท

(KSPN-103-P1-171) (P1-PANASONIC)
รุ่น CS-T43KB4H5
P/N : CWB30C1553

10,365 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-P1-171) (P1-PANASONIC)
รุ่น CS-T43KB4H5
P/N : CWB30C1553
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง