รังผึ้ง แฟนคอยล์ PANASONIC

รังผึ้ง แฟนคอยล์ PANASONIC

4,485 บาท

(KSPN-103P1-172) (P1-PANASONIC)
รุ่น CS-KN12SKT
P/N : ACXB30C00300

4,485 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103P1-172) (P1-PANASONIC)
รุ่น CS-KN12SKT
P/N : ACXB30C00300
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง