รังผึ้ง แฟนคอยล์ PANASONIC

รังผึ้ง แฟนคอยล์ PANASONIC

2,030 บาท

(KSPN-103-P1-183) (P1-PANASONIC)
รุ่น SBC-PF330THWR
P/N : CMT24130015000

2,030 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-P1-183) (P1-PANASONIC)
รุ่น SBC-PF330THWR
P/N : CMT24130015000
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง