(รหัสสินค้า : 075020) รังผึ้ง แฟนคอยล์ PSC 800 ขนาด 25000-28000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 075020) รังผึ้ง แฟนคอยล์ PSC 800 ขนาด 25000-28000 บีทียู

2,695 บาท

(KSPN-075-11-307) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ หน้าตรง
หน้ากว้าง 8 นิ้ว ยาว 44 นิ้ว หนา 2.5 นิ้ว

Placeholder

2,695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-075-11-307) (11-รังผึ้ง แฟนคอยล์ เครื่องปรับอากาศ)
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ ตั้ง/แขวน
รังผึ้ง แฟนคอยล์แอร์ หน้าตรง
หน้ากว้าง 8 นิ้ว ยาว 44 นิ้ว หนา 2.5 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง