รังผึ้ง แฟนคอยล์ TRANE

รังผึ้ง แฟนคอยล์ TRANE

44,795 บาท

(KSPN-103-T1-471) (T1-TRANE)
รุ่น TWE240CD00AA-DM
P/N : 026-3181-SP
(ไม่รวม ชุด flow control)

44,795 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-471) (T1-TRANE)
รุ่น TWE240CD00AA-DM
P/N : 026-3181-SP
(ไม่รวม ชุด flow control)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง