(รหัสสินค้า : 076056) รางครอบท่อ POLYDUCT (PD-65)

(รหัสสินค้า : 076056) รางครอบท่อ POLYDUCT (PD-65)

98 บาท

(KSPN-076-01-401) (01-ขนาด 65)
ขนาด 65 มม. ยาว 2 M

Placeholder

98 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-076-01-401) (01-ขนาด 65)
ขนาด 65 มม. ยาว 2 M

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น