(รหัสสินค้า : 106044) รางเคเบิ้ล แลดเดอร์ (Cable Ladder) KJL

(รหัสสินค้า : 106044) รางเคเบิ้ล แลดเดอร์ (Cable Ladder) KJL

1,655 บาท

(KSPN-106-04-101)(04-รางไฟ รางเคเบิ้ล แลดเดอร์)
ขนาด 400 X 10 X 2400 mm
(KLSG)(รางสายไฟ แลดเดอร์)

Placeholder

1,655 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-106-04-101)(04-รางไฟ รางเคเบิ้ล แลดเดอร์)
ขนาด 400 X 10 X 2400 mm
(KLSG)(รางสายไฟ แลดเดอร์)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน