รางไวร์เวย์ (Wire Way) KJL

รางไวร์เวย์ (Wire Way) KJL

370 บาท

(KSPN-106-02-101)(02-รางไฟ รางไวย์เวย์)
กว้าง 4 นิ้ว X สูง 3 นิ้ว X ยาว 8 ฟุต X หนา 0.08 mm.
(KWSS)(กล่องเหล็กเดินสายไฟ)

Placeholder

370 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-106-02-101)(02-รางไฟ รางไวย์เวย์)
กว้าง 4 นิ้ว X สูง 3 นิ้ว X ยาว 8 ฟุต X หนา 0.08 mm.
(KWSS)(กล่องเหล็กเดินสายไฟ)

KSPN