(รหัสสินค้า : 014011) ริมเมอร์ ทั่วไป

(รหัสสินค้า : 014011) ริมเมอร์ ทั่วไป

169 บาท

(KSPN-014-11-101)(11-รีมเมอร์)
รุ่น CT-208 (135786)
(สำหรับท่อทองแดงขนาด 3/16 – 1-1/2 นิ้ว)

Placeholder

169 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-014-11-101)(11-รีมเมอร์)
รุ่น CT-208 (135786)
(สำหรับท่อทองแดงขนาด 3/16 – 1-1/2 นิ้ว)

KSPN

KSPN-014-11-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน