(รหัสสินค้า : 014010) ริมเมอร์ Asain First Band

(รหัสสินค้า : 014010) ริมเมอร์ Asain First Band

255 บาท

(KSPN-014-11-107)(11-รีมเมอร์)
Model : CT-208
(สำหรับท่อทองแดงขนาด 3/16 – 1-1/2 นิ้ว)

Placeholder

255 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-014-11-107)(11-รีมเมอร์)
Model : CT-208
(สำหรับท่อทองแดงขนาด 3/16 – 1-1/2 นิ้ว)

KSPN

KSPN-014-11-107

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด