รีซีฟเวอร์แท็งค์ (RECEIVER TANK) KNP

รีซีฟเวอร์แท็งค์ (RECEIVER TANK) KNP

694 บาท

(KSPN-104-11-101) (11-รีซีฟเวอร์แท็งค์ KNP)
Model : 4-7-3 (สินค้าสั่งทำพิเศษ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว
ท่อเข้าออก 3/8 นิ้ว

Placeholder

694 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-104-11-101) (11-รีซีฟเวอร์แท็งค์ KNP)
Model : 4-7-3 (สินค้าสั่งทำพิเศษ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว
ท่อเข้าออก 3/8 นิ้ว

KSPN