รีซีฟเวอร์แท็งค์ (RECEIVER TANK) KNP

รีซีฟเวอร์แท็งค์ (RECEIVER TANK) KNP

795 บาท

(KSPN-104-11-102) (11-รีซีฟเวอร์แท็งค์ KNP)
Model : 4-1/2-3 ท่อเข้าออก 3/8 นิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว

Placeholder

795 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-104-11-102) (11-รีซีฟเวอร์แท็งค์ KNP)
Model : 4-1/2-3 ท่อเข้าออก 3/8 นิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว

KSPN