(รหัสสินค้า : 104020) รีซีฟเวอร์แท็งค์ (RECEIVER TANK) KNP

(รหัสสินค้า : 104020) รีซีฟเวอร์แท็งค์ (RECEIVER TANK) KNP

1,670 บาท

(KSPN-104-11-103) (11-รีซีฟเวอร์แท็งค์ KNP)
Model : 5-1/2-12-4 ท่อเข้าออก 1/2 นิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-1/2 นิ้ว สูง 12 นิ้ว

1,670 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-104-11-103) (11-รีซีฟเวอร์แท็งค์ KNP)
Model : 5-1/2-12-4 ท่อเข้าออก 1/2 นิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-1/2 นิ้ว สูง 12 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด