(รหัสสินค้า : 077028) รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบ IC 3 ขา

(รหัสสินค้า : 077028) รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบ IC 3 ขา

118 บาท

(KSPN-077-02-103) (02-รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบ IC)
รีเลย์คอม ตู้เย็น ตู้เย็น 3 ขา 6R8MD3
(1502037)

118 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-077-02-103) (02-รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบ IC)
รีเลย์คอม ตู้เย็น ตู้เย็น 3 ขา 6R8MD3
(1502037)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน