(รหัสสินค้า : 077002) รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบขดลวด ขนาด 1/3 HP

(รหัสสินค้า : 077002) รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบขดลวด ขนาด 1/3 HP

120 บาท

(KSPN-077-01-102) (01-รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบขดลวด)
(+132976) (077016)

Placeholder

120 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-077-01-102) (01-รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบขดลวด)
(+132976) (077016)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน