(รหัสสินค้า : 077005) รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบขดลวด ขนาด 1/8 HP

(รหัสสินค้า : 077005) รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบขดลวด ขนาด 1/8 HP

125 บาท

(KSPN-077-01-106) (01-รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบขดลวด)
(+861586) (077020)

Placeholder

125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-077-01-106) (01-รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบขดลวด)
(+861586) (077020)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน