(รหัสสินค้า : 077006) รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบ ICG (กระดาษส้ม) SUPCO

(รหัสสินค้า : 077006) รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบ ICG (กระดาษส้ม) SUPCO

128 บาท

(KSPN-077-02-112) (02-รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบ IC)
รุ่น ICG-220
แบบมีสาย (แบบจุกส้ม)
ขนาด 1/12 – 1/2 HP 220 VAC

128 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-077-02-112) (02-รีเลย์ ตู้เย็น ตู้แช่ แบบ IC)
รุ่น ICG-220
แบบมีสาย (แบบจุกส้ม)
ขนาด 1/12 – 1/2 HP 220 VAC

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน