(รหัสสินค้า : 074070) รีโมท เทอร์โมรูม มีสาย HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 074070) รีโมท เทอร์โมรูม มีสาย HONEYWELL

1,395 บาท

(KSPN-074-02-105) (02-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ไม่มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น TF228WN/U
(แป้นเทอร์โมรูม ไม่รวมกล่องคอนโทรล)
(แบบบรรจุกล่อง แบบ Retail)

1,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-02-105) (02-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ไม่มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น TF228WN/U
(แป้นเทอร์โมรูม ไม่รวมกล่องคอนโทรล)
(แบบบรรจุกล่อง แบบ Retail)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กล่อง