(รหัสสินค้า : 074002 รีโมท เทอร์โมรูม มีสาย HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 074002 รีโมท เทอร์โมรูม มีสาย HONEYWELL

625 บาท

(KSPN-074-02-102) (02-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ไม่มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น T6360A (ไม่รวมกล่องคอนโทรล)
Model : 6360A5013

625 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-02-102) (02-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ไม่มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น T6360A (ไม่รวมกล่องคอนโทรล)
Model : 6360A5013
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กล่อง