(รหัสสินค้า : 074073) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย INTRONICS

(รหัสสินค้า : 074073) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย INTRONICS

1,170 บาท

(KSPN-074-01-303) (01-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น DT-09
(เทอร์โมรูม+สาย+กล่องคอนโทรล)
(ไม่รวมตัวยิงรีโมท)

1,170 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-01-303) (01-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น DT-09
(เทอร์โมรูม+สาย+กล่องคอนโทรล)
(ไม่รวมตัวยิงรีโมท)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด