(รหัสสินค้า : 074076) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย PREVALANCE

(รหัสสินค้า : 074076) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย PREVALANCE

770 บาท

(KSPN-074-01-102) (01-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น DT6
(เทอร์โมรูม+กล่องคอนโทรล)
(เทียบเท่า N212)

770 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-01-102) (01-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น DT6
(เทอร์โมรูม+กล่องคอนโทรล)
(เทียบเท่า N212)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด