(รหัสสินค้า : 074082) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย INTRONICS

(รหัสสินค้า : 074082) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย INTRONICS

1,185 บาท

(KSPN-074-01-311) (01-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น DT-08
(เทอร์โมรูม+สาย+กลอ่งดำ)
ไม่รวมตัวยิงรีโมท

1,185 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-01-311) (01-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น DT-08
(เทอร์โมรูม+สาย+กลอ่งดำ)
ไม่รวมตัวยิงรีโมท

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด