(รหัสสินค้า : 074028) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ECONO (PREVALANCE)

(รหัสสินค้า : 074028) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ECONO (PREVALANCE)

365 บาท

(KSPN-074-01-101) (01-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น ECONO (RT03)
(เทอร์โมรูม+กล่อคอนโทรล)
สายเทอร์โมรูม ยาว 3 เมตร

365 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-01-101) (01-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น ECONO (RT03)
(เทอร์โมรูม+กล่อคอนโทรล)
สายเทอร์โมรูม ยาว 3 เมตร
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด