(รหัสสินค้า : 074064) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย INTRONICS

(รหัสสินค้า : 074064) รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย INTRONICS

2,145 บาท

(KSPN-074-01-308) (01-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น WALL THERMOSTAT 3
(เทอร์โมรูม+สาย+กล่องคอนโทรล) ไม่รวมตัวยิงรีโมท
Placeholder

2,145 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-01-308) (01-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น WALL THERMOSTAT 3
(เทอร์โมรูม+สาย+กล่องคอนโทรล) ไม่รวมตัวยิงรีโมท
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด