(รหัสสินค้า : 074080) รีโมท เทอร์โมรูม แบบไร้สาย PREVALANCE

(รหัสสินค้า : 074080) รีโมท เทอร์โมรูม แบบไร้สาย PREVALANCE

1,145 บาท

(KSPN-074-11-202) (11-รีโมท เทอร์โมรูม แบบไร้สาย)
รุ่น R03/DT2
(เทอร์โมรูม+กล่องคอนโทรล+ตัวยิง)
(เทียบเท่า DT-03 + ตัวยิง)

1,145 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-11-202) (11-รีโมท เทอร์โมรูม แบบไร้สาย)
รุ่น R03/DT2
(เทอร์โมรูม+กล่องคอนโทรล+ตัวยิง)
(เทียบเท่า DT-03 + ตัวยิง)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด