(รหัสสินค้า : 074061) รีโมท เทอร์โมรูม มีสาย HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 074061) รีโมท เทอร์โมรูม มีสาย HONEYWELL

2,095 บาท

(KSPN-074-02-108) (02-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ไม่มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น T6800 V2WN (แนวตั้ง)
แบบมีเซ็นเซอร์

2,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-02-108) (02-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ไม่มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น T6800 V2WN (แนวตั้ง)
แบบมีเซ็นเซอร์

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด