(รหัสสินค้า : 074062) รีโมท เทอร์โมรูม มีสาย HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 074062) รีโมท เทอร์โมรูม มีสาย HONEYWELL

1,415 บาท

(KSPN-074-02-109) (02-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ไม่มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น T6812 DP08 (แนวตั้ง)
แบบ ไม่มีเซ็นเซอร์

1,415 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-02-109) (02-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ไม่มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น T6812 DP08 (แนวตั้ง)
แบบ ไม่มีเซ็นเซอร์

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด