(รหัสสินค้า : 074059) รีโมท เทอร์โมรูม มีสาย HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 074059) รีโมท เทอร์โมรูม มีสาย HONEYWELL

3,345 บาท

(KSPN-074-02-107) (02-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ไม่มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น TB7980A1006
(ไม่รวมกล่องคอนโทรล (รุ่นเดิม T7984A1065)

3,345 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-074-02-107) (02-รีโมท เทอร์โมรูม แบบมีสาย ไม่มีกล่องคอนโทรล)
รุ่น TB7980A1006
(ไม่รวมกล่องคอนโทรล (รุ่นเดิม T7984A1065)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน