(รหัสสินค้า : 078002) ลวดเงินเชื่อม 0% HARRIS ขนาด 1 กก. / ถุง

(รหัสสินค้า : 078002) ลวดเงินเชื่อม 0% HARRIS ขนาด 1 กก. / ถุง

695 บาท

(KSPN-078-01-102) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
แบบแบน ขนาด 1.3mm x 3.2mm x 457mm
(สำหรับเชื่อม ทองแดง+ทองแดง)
(Silver Brazing Alloys)
(ทองแดง+ทองเหลือง) (ประมาณ 58 เส้น/กก.)

695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-078-01-102) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
แบบแบน ขนาด 1.3mm x 3.2mm x 457mm
(สำหรับเชื่อม ทองแดง+ทองแดง)
(Silver Brazing Alloys)
(ทองแดง+ทองเหลือง) (ประมาณ 58 เส้น/กก.)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กก.