(รหัสสินค้า : 078001) ลวดเงินเชื่อม 0% HARRIS / เส้น

(รหัสสินค้า : 078001) ลวดเงินเชื่อม 0% HARRIS / เส้น

12 บาท

(KSPN-078-01-101) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
(สำหรับเชื่อม ทองแดง+ทองแดง)
(ทองแดง+ทองเหลือง) (Silver Brazing Alloys)

12 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-078-01-101) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
(สำหรับเชื่อม ทองแดง+ทองแดง)
(ทองแดง+ทองเหลือง) (Silver Brazing Alloys)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น