(รหัสสินค้า : 078007) ลวดเงินเชื่อม 2% HARRIS / เส้น

(รหัสสินค้า : 078007) ลวดเงินเชื่อม 2% HARRIS / เส้น

50 บาท

(KSPN-078-01-104) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
แบบแบน ขนาด 1.3mm x 3.2mm x 457mm
(สำหรับเชื่อม ทองแดง+ทองแดง)
(ทองแดง+ทองเหลือง) (Silver Brazing Alloys)

50 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-078-01-104) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
แบบแบน ขนาด 1.3mm x 3.2mm x 457mm
(สำหรับเชื่อม ทองแดง+ทองแดง)
(ทองแดง+ทองเหลือง) (Silver Brazing Alloys)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น