(รหัสสินค้า : 078011) ลวดเงินเชื่อม 35% HARRIS ขนาด 1 ปอนด์ / ถุง

(รหัสสินค้า : 078011) ลวดเงินเชื่อม 35% HARRIS ขนาด 1 ปอนด์ / ถุง

10,975 บาท

(KSPN-078-01-111) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
แบบกลม ขนาด 1/16 (สำหรับ ทองแดง+ทองแดง)
(ทองแดง+ทองเหลือง) (ประมาณ 26 เส้น)
(Silver Brazing Alloys)

10,975 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-078-01-111) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
แบบกลม ขนาด 1/16 (สำหรับ ทองแดง+ทองแดง)
(ทองแดง+ทองเหลือง) (ประมาณ 26 เส้น)
(Silver Brazing Alloys)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ปอนด์