(รหัสสินค้า : 078013) ลวดเงินเชื่อม 35% HARRIS / เส้น

(รหัสสินค้า : 078013) ลวดเงินเชื่อม 35% HARRIS / เส้น

595 บาท

(KSPN-078-01-110) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
แบบกลม ขนาด 2 mm (สำหรับ ทองแดง+ทองแดง)
(ทองแดง+ทองเหลือง) (Silver Brazing Alloys)

595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-078-01-110) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
แบบกลม ขนาด 2 mm (สำหรับ ทองแดง+ทองแดง)
(ทองแดง+ทองเหลือง) (Silver Brazing Alloys)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น