(รหัสสินค้า : 078004) ลวดเงินเชื่อม 5% HARRIS ขนาด 1 ปอนด์ / ถุง

(รหัสสินค้า : 078004) ลวดเงินเชื่อม 5% HARRIS ขนาด 1 ปอนด์ / ถุง

2,050 บาท

(KSPN-078-01-107) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
(สำหรับเชื่อม ทองแดง+ทองแดง)
(ทองแดง+ทองเหลือง) (ประมาณ 26 เส้น)
(Silver Brazing Alloys)

2,050 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-078-01-107) (01-ลวดเงินเชื่อม ทองแดง)
(สำหรับเชื่อม ทองแดง+ทองแดง)
(ทองแดง+ทองเหลือง) (ประมาณ 26 เส้น)
(Silver Brazing Alloys)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ปอนด์