(รหัสสินค้า : 078014) ลวดเชื่อมทองเหลือง / เส้น

(รหัสสินค้า : 078014) ลวดเชื่อมทองเหลือง / เส้น

35 บาท

(KSPN-078-02-101) (02-ลวดเชื่อม ทองเหลือง)
แบบกลม ยาว 1 M
(สำหรับเชื่อม ทองเหลือง+ทองเหลือง)

35 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-078-02-101) (02-ลวดเชื่อม ทองเหลือง)
แบบกลม ยาว 1 M
(สำหรับเชื่อม ทองเหลือง+ทองเหลือง)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น