(รหัสสินค้า : 078019) ลวดเชื่อมอลูมีเนียม ขนาด 1 กก. / ถุง

(รหัสสินค้า : 078019) ลวดเชื่อมอลูมีเนียม ขนาด 1 กก. / ถุง

685 บาท

(KSPN-078-03-102) (03-ลวดเชื่อม อลูมิเนียม)
(ประมาณ 84 เส้น/กก.)

685 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-078-03-102) (03-ลวดเชื่อม อลูมิเนียม)
(ประมาณ 84 เส้น/กก.)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กก.