(รหัสสินค้า : 019114) ลูกบาน ชุดเบ่งขยายท่อทองแดง COOLMAX

(รหัสสินค้า : 019114) ลูกบาน ชุดเบ่งขยายท่อทองแดง COOLMAX

1,180 บาท

(KSPN-019-02-102) (02-ชุดลูกบานท่อ สำหรับชุดบานท่อ)
Model : CM-100-EL
ขนาด 5 หุน (5/8)
(สำหรับ ชุดเบ่ง รุ่น CM-100)

1,180 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-02-102) (02-ชุดลูกบานท่อ สำหรับชุดบานท่อ)
Model : CM-100-EL
ขนาด 5 หุน (5/8)
(สำหรับ ชุดเบ่ง รุ่น CM-100)

KSPN

KSPN-019-02-102

Model

CM-100-EL

P/N

ยี่ห้อ

COOLMAX

รุ่น

หน่วย

อัน